Pausing Scourge - The Ultimate Flesych Machine.

Det måste fylla ett behov

Jag sitter och funderar allvarligt om jag skulle kunna starta ett eget företag, om jag skulle ha den kapaciteten och den möjligheten till att göra det. Först måste man ju kolla om det ä någonting som kommer att fylla ett behov, ett stort behov. För man vill ju inte starta ett företag där ingen behöver ens tjänster, utan man vill ju att det ska lyckas bra och att det ska vara ett blomstrande företag som man kan tjäna en del pengar på. För det är ju det som är hela tanken med att starta ett företag, att tjäna egna pengar.